HUGO Wedding

• Địa chỉ: 129 Bàu Cát 1, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

• Số điện thoại: 0938.936.900

• Email: cskh@hugowedding.vn

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://mocbridal.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://fb.com/HugoWedding/

• 0908.708.704